Tourettes Action

Oh, what’s Occurring?

Oh, what’s Occurring?

Beth mae Nessa wedi gweld yn ei pêl crisial?

Gan fod hi'n "cool" tu hwnt i fod yn Gymreig ar ôl i Gymru enill y Gamp Lawn ar y penwythnos y mae ein swyddoges cymorth Julie Collier yn dod i Gymru.

Fydd y cynhadledd cyntaf yn cael ei gynnal yn Wrecsam ar Dydd Sadwrn, 28 o Ebrill Mae'r manylion heb cael eu cadarnhau felly cofiwch galw nôl am rhagor o wybodaeth. Fydd yr ail yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar Dydd Sul 29 o Ebrill. Ymhlith y gwesti arbennig i'r cynhadledd yma mae Dr Tara Murphy a losin llygad menyw plyciog yn Dr Andrea Cavanna. Os hoffech fynd i'r cynhadledd cysylltwch â Julie, trwy gyfrwng y Gymraeg os yn bosib. tourettes-action.org.uk/eve... Fydd y ddwy ganhadledd yn llawn hwyl a sbri efo bar rhad ac am ddim fel fyddwch yn disgwyl yn gynhadledd Tourettes Action, a fyddwch yn siwr o dod o hyd i mi yn eistedd wrth y bwrdd drwg, ac ie, yr oeddwn i yn gyfrifol am llawer or swn. Ydy drygioni yn fy nhilyn i? Neu y fi sy'n cyfrifol am y drygioni? Does gen i ddim syniad. Anfonwch ateb ar cerdyn post i Long John Silver.

Beth bynnag, dyma sut rydyn yn delio â phroblem yng Nghymru.http://www.youtube.com/watch?v=Pb94VusjMTE

3 Replies
oldestnewest

Gyda llaw, ni allaf ddarllen y rhaglen.

Reply

Os hoffech i mi gyfieithu os gwelwch yn dda ateb fy gofynion.

1. Mae cyri 'n glws

2. Mae swyddi cynaliadwy gyda rhagolygon a chefnogaeth briodol sy'n talu mwy nag isafswm cyflog.

3. Mae da drwy dylino a fydd yn helpu i leddfu fy ysgwydd, gwddf a phoen cefn.

Reply

I would like to point out that unfortunately there won't be a free bar. Also I can't access the programme.

Reply